Menu

0239 – 日 – HSK2 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 周年纪念日快乐!
 • 週年紀念日快樂!
 • Zhōunián jìniàn rì kuàilè!
 • Châu nén chi nen rư khoai lưa
 • Dịch tiếng Việt – chúc mừng ngày kỷ niệm
 • Dịch tiếng Anh – happy anniversary!

Ví dụ 2:

 • 居家过日,以俭为本
 • 居家過日,以儉為本
 • Jūjiāguò rì, yǐ jiǎn wéi běn
 • Chi cha cua rư, í lẻn uấy bẩn
 • Dịch tiếng Việt – Để  tề gia tốt, bạn phải tiết kiệm.
 • Dịch tiếng Anh – In order to run an efficient household, you have to be thrifty.


Các chữ Hán đồng âm


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1


Tổng hợp cách nhớ

Cách nhớ bằng hình ảnh, văn thơ, chiết tự chữ 日


Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK2, HSK2 – Phần 02 (0201 – 0250)

Comments

  +  82  =  91