Menu

0067 – 明天 – HSK1 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《明》的笔顺动画写字动画演示

《明》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《天》的笔顺动画写字动画演示

《天》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 他们明天来
 • 他們明天來
 • Tāmen míngtiān lái
 • tha mân mính then lái
 • Họ sẽ đến vào ngày mai
 • They’re coming tomorrow

Ví dụ 2:

 • 下星期的明天
 • 下星期的明天
 • Xià xīngqí de míngtiān
 • Xa xinh chi tợ mính the
 • Ngày mai của tuần sau
 • a week tomorrow, tomorrow week


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 • Không có

Danh sách từ vựng HSK6

 • Không có


Tổng hợp cách nhớ

Cách nhớ bằng hình ảnh, văn thơ, chiết tự chữ 明Tổng hợp cách nhớ

Cách nhớ bằng hình ảnh, văn thơ, chiết tự chữ 天


Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK1, HSK1 - Phần 02 (0051 - 0100)

Comments

  +  58  =  66