Menu

0148 – 昨天 – HSK1 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 她昨天走的
 • 她昨天走的
 • Tā zuótiān zǒu de
 • Bồi – Tha chúa then chẩu tơ
 • Dịch tiếng Việt – Cô ấy đã rời đi ngày hôm qua
 • Dịch tiếng Anh – She left yesterday

Ví dụ 2:

 • 我昨天理了发
 • 我昨天理了發
 • Wǒ zuótiān lǐle fā
 • Bồi – Ủa chúa then lỉ lợ pha
 • Dịch tiếng Việt – Tôi đã cắt tóc ngày hôm qua
 • Dịch tiếng Anh – I got a haircut yesterday


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK1 - Phần 03 (0101 - 0150)

Comments

62  +    =  69