Menu

0096 – 是 – HSK1 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《是》的笔顺动画写字动画演示

《是》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 她是瘸子
 • 她是瘸子
 • Tā shì quézi
 • Tha sư chuế chự
 • Cô ấy bị què
 • She is lame.

Ví dụ 2:

 • 他是白人
 • 他是白人
 • Tā shì báirén
 • Tha sư bái rấn
 • Anh ấy là người da trắng
 • He’s white.


Các chữ Hán đồng âm


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK1, HSK1 - Phần 02 (0051 - 0100)

Comments

2  +  1  =