Menu

0935 – 普通话 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《普》的笔顺动画写字动画演示

《普》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《通》的笔顺动画写字动画演示

《通》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《话》的笔顺动画写字动画演示

《话》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

 


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 她普通话说的足够流利
 • Phồn – 她普通話說的足夠流利
 • Pinyin – Tā pǔtōnghuà shuō de zúgòu liúlì
 • Bồi – Tha pủ thung hoa sua tơ
 • Dịch tiếng Việt – Cô ấy nói tiếng Hoa lưu loát
 • Dịch tiếng Anh – She was sufficiently fluent in mandarin.

Ví dụ 2:

 • Giản – 能读准字音是学好普通话的关键
 • Phồn – 能讀準字音是學好普通話的關鍵
 • Pinyin – Néng dú zhǔn zìyīn shì xuéhǎo pǔtōnghuà de guānjiàn
 • Bồi – Nấng tú chuẩn chư din sừ xuế hảo pủ thung hoa tơ quan chiên
 • Dịch tiếng Việt – Có thể đọc phát âm chính xác là chìa khóa để học tiếng phổ thông
 • Dịch tiếng Anh – Correct pronunciation is the key to learning Mandarin.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 07 (0901 – 0950)

Comments

  +  79  =  81