Menu

0236 – 晴 – HSK2 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《晴》的笔顺动画写字动画演示

《晴》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 天气晴和
 • 天氣晴和
 • Tiānqì qíng hé
 • Then chi chính hứa
 • Dịch tiếng Việt – Thời tiết max đẹp!
 • Dịch tiếng Anh – It’s a fine, warm day.

Ví dụ 2:

 • 今天天空响晴,我们去游乐场玩玩吧
 • 今天天空響晴,我們去遊樂場玩玩吧
 • Jīntiān tiānkōng xiǎng qíng, wǒmen qù yóulè chǎng wán wán ba
 • Chin then then khung xẻng chính, ủa mân chuy dấu lợ chảng oán oán ba
 • Dịch tiếng Việt – Hôm nay trời nắng và không có mây, chúng ta hãy đến công viên chơi đi
 • Dịch tiếng Anh – It is sunny and unclouded today, let’s go to the amusement park.


Các chữ Hán đồng âm


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK2, HSK2 – Phần 02 (0201 – 0250)

Comments

78  +    =  84