Menu

0379 – 更 – HSK3 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《更》的笔顺动画写字动画演示

《更》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 更具体地说
 • Phồn – 更具體地說
 • Pinyin – Gèng jùtǐ dì shuō
 • Bồi – Câng chuy thỉ ti sua
 • Dịch tiếng Việt – nói một cách cụ thể hơn
 • Dịch tiếng Anh – (more) specifically

Ví dụ 2:

 • Giản – 更不必说…
 • Phồn – 更不必說…
 • Pinyin – Gèng bùbì shuō…
 • Bồi – Câng bu bi sua …
 • Dịch tiếng Việt – chưa kể …
 • Dịch tiếng Anh – not to mention…


Các chữ Hán đồng âm

 • 𧰨


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK3, HSK3 – Phần 02 (0351 – 0400)

Comments

4  +  4  =