Menu

0299 – 最 – HSK2 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《最》的笔顺动画写字动画演示

《最》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 最大限度地
 • 最大限度地
 • Zuìdàxiàndù di
 • Chuây ta xen tu ti
 • tối đa hoá
 • (at) full blast

Ví dụ 1:

 • 以最高速度
 • 以最高速度
 • Yǐ zuìgāo sùdù
 • Ỉ chuây cao su tu
 • ở tốc độ cao nhất
 • at full/ top speed


Các chữ Hán đồng âm


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK2, HSK2 – Phần 03 (0251 – 0300)

Comments

58  +    =  61