Menu

0574 – 月亮 – HSK3 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《月》的笔顺动画写字动画演示

《月》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《亮》的笔顺动画写字动画演示

《亮》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 永远看不见月亮的后面
 • Phồn – 永遠看不見月亮的後面
 • Pinyin – Yǒngyuǎn kàn bùjiàn yuèliàng de hòumiàn
 • Bồi – Dúng doẻn khan bu chen duê leng tợ hâu men
 • Dịch tiếng Việt – Phía sau của mặt trăng không bao giờ được nhìn thấy.
 • Dịch tiếng Anh – The moon’s rear is never seen.

Ví dụ 2:

 • Giản – 月亮绕着地球运转
 • Phồn – 月亮繞著地球運轉
 • Pinyin – Yuèliàng rào zhuó dìqiú yùnzhuǎn
 • Bồi – Duê leng rao chúa ti chiếu duynh choản
 • Dịch tiếng Việt – Mặt trăng quay quanh trái đất
 • Dịch tiếng Anh – The moon orbits the earth.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK3, HSK3 – Phần 06 (0551 – 0600)

Comments

  +  83  =  89