Menu

0569 – 有名 – HSK3 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 他是个有名无实的医生
 • Phồn – 他是個有名無實的醫生
 • Pinyin – Tā shìgè yǒumíngwúshí de yīshēng
 • Bồi – Tha sư cưa dẩu mính ú sư tợ i sâng
 • Dịch tiếng Việt – Ông là một bác sĩ hữu danh vô thực
 • Dịch tiếng Anh – He’s a doctor in name only.

Ví dụ 2:

 • Giản – 他是西班牙足球队有名的边锋
 • Phồn – 他是西班牙足球隊有名的邊鋒
 • Pinyin – Tā shì xībānyá zúqiú duì yǒumíng de biānfēng
 • Bồi – Tha sư xi ban dá chú chiếu tuây dẩu mính tợ ben phâng
 • Dịch tiếng Việt – Anh ấy là một cầu thủ chạy cánh nổi tiếng của đội bóng đá Tây Ban Nha
 • Dịch tiếng Anh – He is a famous Wing for a Spanish football team.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK3, HSK3 – Phần 06 (0551 – 0600)

Comments

30  +    =  36