Menu

0076 – 朋友 – HSK1 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 共同的朋友
 • 共同的朋友
 • Gòngtóng de péngyǒu
 • Cung thúng tợ pấng dâu
 • một người bạn chung
 • a mutual friend

Ví dụ 2:

 • 他的一个朋友
 • 他的一個朋友
 • Tā de yīgè péngyǒu
 • tha tợ í ưa pấng dâu
 • một người bạn của anh ấy
 • a friend of his


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK1, HSK1 - Phần 02 (0051 - 0100)

Comments

  +  59  =  64