Menu

0053 – 来 – HSK1 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

 

《来》的笔顺动画写字动画演示

《来》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 到这儿来!
 • 到這兒來!
 • dào zhèer lái!
 • tao chưa ơ lái!
 • Đến đây
 • Come here!

Ví dụ 2:

 • 我这就来!
 • 我這就來!
 • Wǒ zhè jiù lái!
 • ủa chơ chiêu lái
 • Tôi vừa mới đến!
 • I’m just coming!


Các chữ Hán đồng âm


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK1, HSK1 - Phần 02 (0051 - 0100)

Comments

  +  12  =  22