Menu

0146 – 桌子 – HSK1 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 桌子腿展开了
 • 桌子腿展開了
 • Zhuōzi tuǐ zhǎnkāile
 • Bồi – Chua chự thuấy khản lái lợ
 • Dịch tiếng Việt – Chân bàn đã được kéo dài
 • Dịch tiếng Anh – The legs of the table were extended

Ví dụ 2:

 • 他猛击了一下桌子
 • 他猛擊了一下桌子
 • Tā měng jīle yīxià zhuōzi
 • Bồi – Tha mẩng chi lợ i xa chua chự
 • Dịch tiếng Việt – Anh ta đập bàn 1 cái.
 • Dịch tiếng Anh – He gave the table a whack.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK1, HSK1 - Phần 03 (0101 - 0150)

Comments

2  +  3  =