Menu

0413 – 检查 – HSK3 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《检》的笔顺动画写字动画演示

《检》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《查》的笔顺动画写字动画演示

《查》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 需要检查哪几项
 • Phồn – 需要檢查哪幾項
 • Pinyin – Xūyào jiǎnchá nǎ jǐ xiàng
 • Bồi – Xuy dao chẻn chá ná chỉ xeng
 • Dịch tiếng Việt – Cần phải kiểm tra bao nhiêu mục?
 • Dịch tiếng Anh – How many items are on the checklist?

Ví dụ 2:

 • Giản – 请检查一下我的右脚
 • Phồn – 請檢查一下我的右腳
 • Pinyin – Qǐng jiǎnchá yīxià wǒ de yòu jiǎo
 • Bồi – Chính chẻn chá í xa ủa tợ dâu chẻo
 • Dịch tiếng Việt – Xin hãy kiểm tra chân phải của tôi
 • Dịch tiếng Anh – Please take a look at my right foot.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK3, HSK3 – Phần 03 (0401 – 0450)

Comments

  +  18  =  25