Menu

0457 – 楼 – HSK3 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 那楼是去年建的
 • Phồn – 那樓是去年建的
 • Pinyin – Nà lóu shì qùnián jiàn de
 • Bồi – Na lấu sư chuy nén chen tợ
 • Dịch tiếng Việt – Tòa nhà đó được xây vào năm ngoái
 • Dịch tiếng Anh – That block was built last year.

Ví dụ 2:

 • Giản – 他上了楼/ 山/ 梯子
 • Phồn – 他上了樓/ 山/ 梯子
 • Pinyin – Tā shàngle lóu/ shān/ tīzi
 • Bồi – Tha sang lợ lấu / san / thi chự
 • Dịch tiếng Việt – Anh đi lên lầu / núi / thang
 • Dịch tiếng Anh – he went up the stairs/ the hill/ the ladder


Các chữ Hán đồng âm


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK3, HSK3 – Phần 04 (0451 – 0500)

Comments

  +  23  =  24