Menu

0163 – 次 – HSK2 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 他打了弟弟很多次
 • 他打了弟弟很多次
 • Tā dǎle dìdì hěnduō cì
 • Tha tả lợ ti ti hẩn tua chư
 • Dịch tiếng Việt – Anh ta đã đánh em trai của mình nhiều lần
 • Dịch tiếng Anh – He socked his brother many times

Ví dụ 2:

 • 能源在经济中远远不是一个次要问题
 • 能源在經濟中遠遠不是一個次要問題
 • Néngyuán zài jīngjì zhōngyuǎn yuǎn bùshì yīgè cì yào wèntí
 • Nấng doén chai chinh chi chung doén doẻn bú sư í cưa chư dao uân thí
 • Dịch tiếng Việt – Năng lượng là vấn đề thứ yếu trong nền kinh tế
 • Dịch tiếng Anh – Energy is far from a peripheral issue in the economy


Các chữ Hán đồng âm


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK2, HSK2 – Phần 01 (0151 – 0200)

Comments

  +  39  =  40