Menu

0156 – 比 – HSK2 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《比》的笔顺动画写字动画演示

《比》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 比我做得好
 • 比我做得好
 • Bǐ wǒ zuò dé hǎo
 • Bí ủa chua tứa hảo
 • Dịch tiếng Việt – làm tốt hơn tôi
 • Dịch tiếng Anh – better than I do

Ví dụ 2:

 • 比…高一等
 • 比…高一等
 • Bǐ…gāo yī děng
 • Bỉ … cao i tẩng
 • Dịch tiếng Việt –  so với …. thì hơn một bậc
 • Dịch tiếng Anh – to be a cut above with …


Các chữ Hán đồng âm


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK2, HSK2 – Phần 01 (0151 – 0200)

Comments

50  +    =  53