Menu

0437 – 渴 – HSK3 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《渴》的笔顺动画写字动画演示

《渴》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 她饿了/ 渴了
 • Phồn – 她餓了/ 渴了
 • Pinyin – Tā èle/ kěle
 • Bồi – Tha ưa lợ / khửa lợ
 • Dịch tiếng Việt – cô ấy đói / khát
 • Dịch tiếng Anh – she’s hungry/ thirsty

Ví dụ 2:

 • Giản – 太渴了,真想痛快的喝几口甘泉
 • Phồn – 太渴了,真想痛快的喝幾口甘泉
 • Pinyin – Tài kěle, zhēn xiǎng tòngkuài de hē jǐ kǒu gānquán
 • Bồi – Thai khửa lợ, chân xẻng thung khoai tợ hưa chí khẩu can choén
 • Dịch tiếng Việt – Tôi thực sự khát, tôi muốn có một chút nước suối ngọt ngào và sảng khoái.
 • Dịch tiếng Anh – I am really thirsty, I want to have some sweet and refreshing spring water.


Các chữ Hán đồng âm


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK3, HSK3 – Phần 03 (0401 – 0450)

Comments

1  +  5  =