Menu

0568 – 游戏 – HSK3 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 最沉迷游戏
 • Phồn – 最沉迷遊戲
 • Pinyin – Zuì chénmí yóuxì
 • Bồi – Chuây chấn mí dấu xi
 • Dịch tiếng Việt – Trò chơi gây nghiện nhất
 • Dịch tiếng Anh – Most Addictive Game

Ví dụ 2:

 • Giản – 最佳音乐游戏
 • Phồn – 最佳音樂遊戲
 • Pinyin – Zuì jiā yīnyuè yóuxì
 • Bồi – Chuâ cha in duê dấu xi
 • Dịch tiếng Việt – Trò chơi âm nhạc hay nhất
 • Dịch tiếng Anh – Best Rhythm Game


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK3, HSK3 – Phần 06 (0551 – 0600)

Comments

  +  58  =  60