Menu

0492 – 热情 – HSK3 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《热》的笔顺动画写字动画演示

《热》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《情》的笔顺动画写字动画演示

《情》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 对生命的热情
 • Phồn – 對生命的熱情
 • Pinyin – Duì shēngmìng de rèqíng
 • Bồi – Tuây sâng minh tợ rưa chính
 • Dịch tiếng Việt – Đam mê cuộc sống
 • Dịch tiếng Anh – zest for life

Ví dụ 2:

 • Giản – 我们热情欢迎她
 • Phồn – 我们热情欢迎她
 • Pinyin – Wǒmen rèqíng huānyíng tā
 • Bồi – ủa mân rưa chính hoan ính tha
 • Dịch tiếng Việt – Chúng tôi nồng nhiệt chào đón cô ấy
 • Dịch tiếng Anh – We welcomed her warmly.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK3, HSK3 – Phần 04 (0451 – 0500)

Comments

  +  57  =  60