Menu

0549 – 熊猫 – HSK3 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《熊》的笔顺动画写字动画演示

《熊》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《猫》的笔顺动画写字动画演示

《猫》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 熊猫的故乡是中国
 • Phồn – 熊貓的故鄉是中國
 • Pinyin – Xióngmāo de gùxiāng shì zhōngguó
 • Bồi – Xúng mao tợ cu xeng sư chung cúa
 • Dịch tiếng Việt – Quê hương của gấu trúc là Trung Quốc
 • Dịch tiếng Anh – The panda bear is a native of China.

Ví dụ 2:

 • Giản – 这是我第一次在动物园里看到熊猫宝宝
 • Phồn – 這是我第一次在動物園裡看到熊貓寶寶
 • Pinyin – Zhè shì wǒ dì yī cì zài dòngwùyuán lǐ kàn dào xióngmāo bǎobǎo
 • Bồi – Chưa sư ủa ti i chư chai tung u doén lỉ khan tao xúng mao báo bảo
 • Dịch tiếng Việt – Đây là lần đầu tiên tôi thấy một chú gấu trúc con trong vườn thú
 • Dịch tiếng Anh – This is the first time I can see a baby panda in a zoo.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1


Tổng hợp cách nhớ

Cách nhớ bằng hình ảnh, văn thơ, chiết tự chữ 熊Tổng hợp cách nhớ

Cách nhớ bằng hình ảnh, văn thơ, chiết tự chữ 猫


Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK3, HSK3 – Phần 05 (0501 – 0550)

Comments

1  +  1  =