Menu

0475 – 爬山 – HSK3 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《爬》的笔顺动画写字动画演示

《爬》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《山》的笔顺动画写字动画演示

《山》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 他的爬山装备有致命的缺陷
 • Phồn – 他的爬山裝備有致命的缺陷
 • Pinyin – Tā de páshān zhuāngbèi yǒu zhìmìng de quēxiàn
 • Bồi – Tha tợ pá san choang bây dẩu chư minh tợ chuê xen
 • Dịch tiếng Việt – Trang bị leo núi của anh ấy thiếu hụt nghiêm trọng
 • Dịch tiếng Anh – He was fatally ill equipped for the climb.

Ví dụ 2:

 • Giản – 她感觉不舒服,所以还是别去爬山了
 • Phồn – 她感覺不舒服,所以還是別去爬山了
 • Pinyin – Tā gǎnjué bú shūfú, suǒyǐ huán shì bié qù páshānle
 • Bồi – Tha cản chuế bú su phụ, súa ỉ hoán sư bía chuy pá san lợ
 • Dịch tiếng Việt – Cô ấy cảm thấy không khỏe, vì vậy đã hoãn việc đi leo núi
 • Dịch tiếng Anh – She felt sick, so gave the mountain walk a miss.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK3, HSK3 – Phần 04 (0451 – 0500)

Comments

81  +    =  85