Menu

0304 – 爱好 – HSK3 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《爱》的笔顺动画写字动画演示

《爱》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《好》的笔顺动画写字动画演示

《好》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 她有广泛的爱好
 • 她有廣泛的愛好
 • Tā yǒu guǎngfàn de àihào
 • Tha dấu quảng phan tợ ai hao
 • Cô ấy có nhiều sở thích.
 • She has many hobbies.

Ví dụ 2:

 • 养成对某物的爱好
 • 養成對某物的愛好
 • Yǎng chéng duì mǒu wù de àihào
 • Dảng chấng tuây mẩu u tợ ai hao
 • trở thành một sở thích nào đó
 • to develop/ acquire a taste for something


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK3, HSK3 – Phần 01 (0301 – 0350)

Comments

36  +    =  43