Menu

0553 – 爷爷 – HSK3 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 我跟爷爷同名
 • Phồn – 我跟爺爺同名
 • Pinyin – Wǒ gēn yéyé tóngmíng
 • Bồi – Ủa cân dế dê thung mính
 • Dịch tiếng Việt – Tôi có cùng tên với ông
 • Dịch tiếng Anh – I was named after my grandfather

Ví dụ 2:

 • Giản – 他爷爷养了一只伯劳
 • Phồn – 他爺爺養了一隻伯勞
 • Pinyin – Tā yéyé yǎngle yī zhǐ bóláo
 • Bồi – Tha dế dệ dảng lợ chư chử búa láo
 • Dịch tiếng Việt – Ông của anh ấy nuôi một con chim Bách Thanh (một loại chim sâu nhỏ)
 • Dịch tiếng Anh – His grandfather keeps a shrike.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK3, HSK3 – Phần 06 (0551 – 0600)

Comments

3  +  4  =