Menu

0226 – 牛奶 – HSK2 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 牛奶变质了
 • 牛奶變質了
 • Niúnǎi biànzhíle
 • Níu nải ben chứ lợ!
 • Dịch tiếng Việt – Sữa đã bị hỏng
 • Dịch tiếng Anh – the milk’s off

Ví dụ 2:

 • 我没有牛奶/ 书
 • 我沒有牛奶/ 書
 • Wǒ méiyǒu niúnǎi/ shū
 • Ủa mấy dẩu niếu nải / shu
 • Dịch tiếng Việt – Tôi không có sữa / sách
 • Dịch tiếng Anh – I have no milk/ books


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK2, HSK2 – Phần 02 (0201 – 0250)

Comments

  +  82  =  85