Menu

0062 – 猫 – HSK1 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

 

《猫》的笔顺动画写字动画演示

《猫》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 猫大部分时间都在睡觉
 • 貓大部分時間都在睡覺
 • Māo dà bùfèn shíjiān dōu zài shuìjiào
 • mao ta bu phân sứ chen tâu chai suây leo
 • đại bộ phận thời gian của mèo là ngủ
 • Cats sleep nine-tenths of the time

Ví dụ 2:

 • 她不喜欢猫
 • 她不喜歡貓
 • Tā bù xǐhuān māo
 • tha bu xỉ hoan mao
 • Cô ấy ghét mèo.
 • She abhors cats.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Danh sách từ vựng HSK6

 • Không có


Tổng hợp cách nhớ

Cách nhớ bằng hình ảnh, văn thơ, chiết tự chữ 猫


Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK1, HSK1 - Phần 02 (0051 - 0100)

Comments

  +  77  =  85