Menu

0120 – 现在 – HSK1 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 直到现在才
 • 直到現在才
 • Zhídào xiànzài cái
 • chứ tao xen chai cái
 • không phải đến bây giờ
 • not until now

Ví dụ 2:

 • 他现在独居
 • 他現在獨居
 • Tā xiànzài dújū
 • tha xen chai tú chuy
 • Anh ấy sống một mình
 • He lives alone.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK1, HSK1 - Phần 03 (0101 - 0150)

Comments

2  +  5  =