Menu

0877 – 理发 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《理》的笔顺动画写字动画演示

《理》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《发》的笔顺动画写字动画演示

《发》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 我需要理发刮脸
 • Phồn – 我需要理髮刮臉
 • Pinyin – Wǒ xūyào lǐfǎ guāliǎn
 • Bồi – Ủa xuy dào lí phả qua liển
 • Dịch tiếng Việt – Tôi cần cắt tóc và cạo râu
 • Dịch tiếng Anh – I needed a trim and a shave.

Ví dụ 2:

 • Giản – 理发师对她做了适度的染发
 • Phồn – 理髮師對她做了適度的染髮
 • Pinyin – Lǐfǎ shī duì tā zuòle shìdù de rǎnfǎ
 • Bồi – Lí phả sư tuây tha chua lơ sư tù tơ rán phả
 • Dịch tiếng Việt – Thợ làm tóc đã nhuộm cho cô ấy một mái tóc với giá khá rẻ
 • Dịch tiếng Anh – The hairdresser gave her hair a modest tinting.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 06 (0851 – 0900)

Comments

5  +  4  =