Menu

0879 – 理想 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《理》的笔顺动画写字动画演示

《理》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《想》的笔顺动画写字动画演示

《想》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

  • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
  • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
  • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
  • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
  • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
  • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

  • Giản – 他的学习成绩不理想
  • Phồn – 他的學習成績不理想
  • Pinyin – Tā de xuéxí chéngjī bù lǐxiǎng
  • Bồi – Tha tơ xuế xí chấng chi pu lí xẻng
  • Dịch tiếng Việt – Kết quả học tập của anh ấy không đạt yêu cầu
  • Dịch tiếng Anh – His school record is not satisfactory.

Ví dụ 2:

  • Giản – 结果并不是很理想
  • Phồn – 結果並不是很理想
  • Pinyin – Jiéguǒ bìng bùshì hěn lǐxiǎng
  • Bồi – Chía của pinh pu sừ hẩn lí xẻng
  • Dịch tiếng Việt – Kết quả không như mong đợi
  • Dịch tiếng Anh – The results did not come up to expectations.


Các chữ Hán đồng âm

  • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 06 (0851 – 0900)

Comments

23  +    =  28