Menu

0878 – 理解 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《理》的笔顺动画写字动画演示

《理》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《解》的笔顺动画写字动画演示

《解》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 我不能理解
 • Phồn – 我不能理解
 • Pinyin – Wǒ bùnéng lǐjiě
 • Bồi – Ủa pu nấng lí chỉa
 • Dịch tiếng Việt – Tôi không thể hiểu nổi
 • Dịch tiếng Anh – it’s beyond me

Ví dụ 2:

 • Giản – 我的理解是…
 • Phồn – 我的理解是…
 • Pinyin – Wǒ de lǐjiě shì…
 • Bồi – Ủa tơ lí chỉa sừ …
 • Dịch tiếng Việt – Hiểu biết của tôi về…
 • Dịch tiếng Anh – I take it that…


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 06 (0851 – 0900)

Comments

4  +  5  =