Menu

0353 – 电子邮件 – HSK3 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《电》的笔顺动画写字动画演示

《电》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《子》的笔顺动画写字动画演示

《子》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《邮》的笔顺动画写字动画演示

《邮》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《件》的笔顺动画写字动画演示

《件》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 我会立即发封电子邮件
 • Phồn – 我會立即發封電子郵件
 • Pinyin – Wǒ huì lìjí fā fēng diànzǐ yóujiàn
 • Bồi – Ủa huây li chí pha phâng ten chử dấu chen
 • Dịch tiếng Việt – Tôi sẽ gửi email ngay lập tức.
 • Dịch tiếng Anh – I will send the email straight away.

Ví dụ 2:

 • Giản – 你无法用电子邮件寄送包裹
 • Phồn – 你無法用電子郵件寄送包裹
 • Pinyin – Nǐ wúfǎ yòng diànzǐ yóujiàn jì sòng bāoguǒ
 • Bồi – Nỉ ú phả dung ten chử dấu chen chi sung bao cua
 • Dịch tiếng Việt – Bạn không thể gửi các gói hàng bằng thư điện tử.
 • Dịch tiếng Anh – You cannot send packages by electronic mail.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK3, HSK3 – Phần 02 (0351 – 0400)

Comments

  +  33  =  41