Menu

0017 – 电脑 – HSK1 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6


Giải nghĩa

 • Hán Việt: ĐIỆN NÃO
 • Phát âm bồi: Ten nảo
 • Pinyin: Diànnǎo
 • Phồn thể: 電腦
 • Nghĩa tiếng Anh: computer
 • Nghĩa tiếng Việt: máy vi tính


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 他不会使电脑
 • 他不會使電腦
 • Tā bù huì shǐ diànnǎo
 • Tha bú huây sử ten nảo
 • Anh ấy không biết sử dụng máy tính
 • He can’t use computer.

Ví dụ 2:

 • 他电脑专业毕业
 • 他電腦專業畢業
 • Tā diànnǎo zhuānyè bìyè
 • Tha ten nảo choan dê bi dê.
 • Anh ấy tốt nghiệp chuyên ngành máy tính.
 • He graduated in computing.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK, HSK1, HSK1 - Phần 01 (0001 - 0050)

Comments

9  +  1  =