Menu

0224 – 男 – HSK2 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《男》的笔顺动画写字动画演示

《男》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 部队里有男有女
 • 部隊裡有男有女
 • Bùduì li yǒu nán yǒu nǚ
 • Bú tuây li dẩu nán dấu nuỷ
 • Dịch tiếng Việt – Trong bộ đội có cả nam lẫn nữ
 • Dịch tiếng Anh – Troops are composed of both sexes.

Ví dụ 2:

 • 我见过的那个男的
 • 我見過的那個男的
 • Wǒ jiànguò dì nàgè nán de
 • Ủa cheng cua ti na cưa nán tợ
 • Dịch tiếng Việt – người đàn ông mà tôi mới thấy
 • Dịch tiếng Anh – the man that I saw


Các chữ Hán đồng âm


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1


Tổng hợp cách nhớ

Cách nhớ bằng hình ảnh, văn thơ, chiết tự chữ 男


Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK2, HSK2 – Phần 02 (0201 – 0250)

Comments

8  +  1  =