Menu

0456 – 留学 – HSK3 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《留》的笔顺动画写字动画演示

《留》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《学》的笔顺动画写字动画演示

《学》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 她要到国外去留学
 • Phồn – 她要到國外去留學
 • Pinyin – Tā yào dào guówài qù liúxué
 • Bồi – Tha dao tao cúa oai chuy liếu xuế
 • Dịch tiếng Việt – Cô ấy muốn ra nước ngoài du học
 • Dịch tiếng Anh – She wants to go abroad to study.

Ví dụ 2:

 • Giản – 他想起了他正在中国留学的儿子
 • Phồn – 他想起了他正在中國留學的兒子
 • Pinyin – Tā xiǎngqǐle tā zhèngzài zhōngguó liúxué de érzi
 • Bồi – Tha xéng chỉ lợ tha châng chai chung cúa liếu xuế tợ ớ chự
 • Dịch tiếng Việt – Anh ấy rất nhớ đứa con trai đang học ở Trung Quốc.
 • Dịch tiếng Anh – He was thinking of his son, who was studying abroad in China.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK3, HSK3 – Phần 04 (0451 – 0500)

Comments

  +  79  =  81