Menu

0015 – 的 – HSK1 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《的》的笔顺动画写字动画演示

《的》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: ĐÍCH, ĐÉT, ĐÍCH, ĐẾCH, ĐIẾC
 • Phát âm bồi: tợ
 • Pinyin: De
 • Phồn thể: De
 • Nghĩa tiếng Anh:  of
 • Nghĩa tiếng Việt:  chi sở hữu


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 她的比你的多。
 • 她的比你的多。
 • Tā de bǐ nǐ de duō.
 • Tha tợ bí nỉ tợ tua.
 • Của cô ấy nhiều hơn của bạn.
 • She has more than you.

Ví dụ 2:

 • 那个大的是我们的
 • 那個大的是我們的
 • Nàgè dà de shì wǒmen de
 • Na gưa ta tợ sư ủa mân tợ
 • Cái lớn là của chúng ta.
 • The big one is ours.


Các chữ Hán đồng âm


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK, HSK1, HSK1 - Phần 01 (0001 - 0050)

Comments

4  +  6  =