Menu

0479 – 皮鞋 – HSK3 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《皮》的笔顺动画写字动画演示

《皮》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《鞋》的笔顺动画写字动画演示

《鞋》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 我正在给皮鞋打油
 • Phồn – 我正在給皮鞋打油
 • Pinyin – Wǒ zhèngzài gěi píxié dǎyóu
 • Bồi – Ủa châng chai cẩy pí xiế tả dấu
 • Dịch tiếng Việt – Tôi đang đánh bóng giày.
 • Dịch tiếng Anh – I am polishing shoes.

Ví dụ 2:

 • Giản – 这双皮鞋擦完鞋油后就变亮了
 • Phồn – 這雙皮鞋擦完鞋油後就變亮了
 • Pinyin – Zhè shuāng píxié cā wán xiéyóu hòu jiù biàn liàngle
 • Bồi – Chưa sang pí xiế cha oán xiế dấu hâu chiêu ben leng lợ
 • Dịch tiếng Việt – Đôi giày da sáng loáng lên sau khi được đánh bóng
 • Dịch tiếng Anh – The leather shoes lighten after polished


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK3, HSK3 – Phần 04 (0451 – 0500)

Comments

  +  49  =  55