Menu

0050 – 看 – HSK1 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《看》的笔顺动画写字动画演示

《看》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 好好看一看
 • 好好看一看
 • Hǎohao kànyíkàn
 • Hảo hao khan í khan
 • nhìn kỹ lưỡng
 • to take a good look

Ví dụ 2:

 • 她向下看
 • 她向下看
 • Tā xiàngxià kàn
 • Tha xeng xa khan
 • Cô ấy nhìn xuống dưới
 • She looked down.


Các chữ Hán đồng âm


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK1, HSK1 - Phần 01 (0001 - 0050)

Comments

59  +    =  65