Menu

0863 – 矿泉水 – HSK4 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《矿》的笔顺动画写字动画演示

《矿》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《泉》的笔顺动画写字动画演示

《泉》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《水》的笔顺动画写字动画演示

《水》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 依云矿泉水
 • Phồn – 依雲礦泉水
 • Pinyin – Yī yún kuàngquán shuǐ
 • Bồi –  I duýn khoang choán suẩy
 • Dịch tiếng Việt – Nước khoáng Evian
 • Dịch tiếng Anh – Evian Spring Water.

Ví dụ 2:

 • Giản – 谁喝矿泉水?
 • Phồn – 誰喝礦泉水?
 • Pinyin – Shéi hē kuàngquán shuǐ?
 • Bồi – Sấy hưa khoàng choán suẩy?
 • Dịch tiếng Việt – Ai uống nước khoáng vậy?
 • Dịch tiếng Anh – Who Drinks Mineral Water ?


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4, HSK4 – Phần 06 (0851 – 0900)

Comments

6  +  1  =