Menu

0448 – 礼物 – HSK3 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《礼》的笔顺动画写字动画演示

《礼》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《物》的笔顺动画写字动画演示

《物》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 给某人礼物
 • Phồn – 給某人禮物
 • Pinyin – Gěi mǒu rén lǐwù
 • Bồi – Cấy mẩu rấn lỉ u
 • Dịch tiếng Việt – tặng ai đó quà
 • Dịch tiếng Anh – to give somebody a present

Ví dụ 2:

 • Giản – 她喜欢我的礼物
 • Phồn – 她喜歡我的禮物
 • Pinyin – Tā xǐhuān wǒ de lǐwù
 • Bồi – Tha xỉ hoan ủa tợ lỉ u
 • Dịch tiếng Việt – Cô ấy thích món quà của tôi
 • Dịch tiếng Anh – She was delighted with my present.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK3, HSK3 – Phần 03 (0401 – 0450)

Comments

1  +  3  =