Menu

0212 – 离 – HSK2 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《离》的笔顺动画写字动画演示

《离》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 地面
 • 離地面高的
 • Lí dìmiàn gāo de
 • lí ti men cao tợ
 • lên cao
 • high up

Ví dụ 2:

 • 离这儿很远
 • 離這兒很遠
 • Lí zhè’er hěn yuǎn
 • lí chưa ơ hấn doẻn
 • đó là một chặng đường dài
 •  it’s a long way away


Các chữ Hán đồng âm


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK2, HSK2 – Phần 02 (0201 – 0250)

Comments

  +  65  =  74