Menu

0489 – 秋 – HSK3 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《秋》的笔顺动画写字动画演示

《秋》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 秋苹果通常为红色
 • Phồn – 秋蘋果通常為紅色
 • Pinyin – Qiū píngguǒ tōngcháng wèi hóngsè
 • Bồi – Chiêu pính của thung cháng uây húng sưa
 • Dịch tiếng Việt – Táo mùa thu thường có màu đỏ
 • Dịch tiếng Anh – Wealthy apples are usually red in color.

Ví dụ 2:

 • Giản – 未来之秋将是多事之秋
 • Phồn – 未來之秋將是多事之秋
 • Pinyin – Wèilái zhī qiū jiāng shì duōshìzhīqiū
 • Bồi – Uây lái chư chiêu cheng sư tua sư chư chiêu
 • Dịch tiếng Việt – Mùa thu sẽ là một mùa với nhiều sự kiện
 • Dịch tiếng Anh – The coming autumn should be eventful.


Các chữ Hán đồng âm


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK3, HSK3 – Phần 04 (0451 – 0500)

Comments

  +  72  =  73