Menu

0162 – 穿 – HSK2 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 我穿12号
 • 我穿12號
 • Wǒ chuān 12 hào
 • Ủa choan 12 hao
 • Dịch tiếng Việt – Tôi lấy cỡ 12
 • Dịch tiếng Anh – I take size 12

Ví dụ 2:

 • 穿绿色衣服
 • 穿綠色衣服
 • Chuān lǜsè yīfú
 • Choan luy sưa i phú
 • Dịch tiếng Việt – mặc quần áo màu xanh lá cây
 • Dịch tiếng Anh – clothed in green


Các chữ Hán đồng âm


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK2, HSK2 – Phần 01 (0151 – 0200)

Comments

  +  55  =  56