Menu

0320 – 笔记本 – HSK3 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《笔》的笔顺动画写字动画演示

《笔》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《记》的笔顺动画写字动画演示

《记》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《本》的笔顺动画写字动画演示

《本》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 他把笔记本交了上来
 • 他把筆記本交了上來
 • Tā bǎ bǐjìběn jiāole shànglái.
 • Tha bả bỉ chi bẩn cheo lợ sang lái
 • Anh ấy nộp lại vở của mình
 • He handed in his notebook.

Ví dụ 2:

 • 尽量随时看好你的笔记本电脑
 • 盡量隨時看好你的筆記本電腦
 • ǐnliàng suíshí kànhǎo nǐ de bǐjìběn diànnǎo
 • Ỉn leng suấy sứ khan háo nỉ tợ bỉ chi bẩn ten nảo
 • Giữ máy tính xách tay của bạn trong tầm nhìn bất cứ khi nào có thể.
 • Keep your laptop in sight whenever possible.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK3, HSK3 – Phần 01 (0301 – 0350)

Comments

9  +  1  =