Menu

0172 – 第一 – HSK2 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 第一场演出开始了
 • 第一場演出開始了
 • Dì yī chǎng yǎnchū kāishǐle
 • Ti i chảng dẻn chu khai sử lợ
 • Dịch tiếng Việt – Chương trình đầu tiên đã mở ra.
 • Dịch tiếng Anh – The first show opened out.

Ví dụ 2:

 • 第一步可能会很重要
 • 第一步可能會很重要
 • Dì yī bù kěnéng huì hěn zhòngyào
 • Di i bu khửa nấng huây hẩn chung dao
 • Dịch tiếng Việt – Nó có thể là một bước đầu tiên quan trọng.
 • Dịch tiếng Anh – It could be an important first step.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK2, HSK2 – Phần 01 (0151 – 0200)

Comments

  +  36  =  41