Menu

0170 – 等 – HSK2 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《等》的笔顺动画写字动画演示

《等》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 比…低一等
 • 比…低一等
 • Bǐ … dī yīděng
 • Bỉ… ti i tẩng
 • Dịch tiếng Việt – thua kém
 • Dịch tiếng Anh – to be inferior to

Ví dụ 2:

 • 比…高一等
 • 比…高一等
 • Bǐ … gāo yīděng
 • Bỉ … cao i tẩng
 • Dịch tiếng Việt –  so với … thì cao hơn
 • Dịch tiếng Anh – to be a cut above…


Các chữ Hán đồng âm


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK2, HSK2 – Phần 01 (0151 – 0200)

Comments

  +  47  =  53