Menu

0414 – 简单 – HSK3 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《简》的笔顺动画写字动画演示

《简》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《单》的笔顺动画写字动画演示

《单》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 他头脑简单
 • Phồn – 他頭腦簡單
 • Pinyin – Tā tóunǎo jiǎndān
 • Bồi – Tha thấu nảo chẻn tan
 • Dịch tiếng Việt – Anh ấy có đầu óc đơn giản.
 • Dịch tiếng Anh – He’s simple-minded.

Ví dụ 2:

 • Giản – 她简单地做了答复
 • Phồn – 她簡單地做了答复
 • Pinyin –  tā jiǎndān de zuòle dáfù
 • Bồi – Tha chẻn tan tợ chua lợ tá phu
 • Dịch tiếng Việt – Cô ấy trả lời đơn giản
 • Dịch tiếng Anh – She replied briefly.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK3, HSK3 – Phần 03 (0401 – 0450)

Comments

  +  44  =  52