Menu

0190 – 红 – HSK2 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《红》的笔顺动画写字动画演示

《红》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 他的脸很红
 • 他的臉很紅
 • Tā de liǎn hěn hóng
 •  tha tợ lén hẩn húng.
 •  Mặt anh ấy rất đỏ
 •  His face was very red

Ví dụ 2:

 • 春天,花园里姹紫嫣红,芳香四溢
 • 春天,花園裡奼紫嫣紅,芳香四溢
 • Chūntiān, huāyuán lǐ chàzǐyānhóng, fāngxiāng sì yì
 • chuân then, hua doen lỉ cha chử den húng, phang xeng sư i.
 • Vào mùa xuân, khu vườn đầy màu sắc và mùi hương.
 • In the spring the garden was a riot of colour and scent.


Các chữ Hán đồng âm

 • 鸿


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK2, HSK2 – Phần 01 (0151 – 0200)

Comments

9  +  1  =