Menu

0429 – 经常 – HSK3 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《经》的笔顺动画写字动画演示

《经》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《常》的笔顺动画写字动画演示

《常》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 他经常加班
 • Phồn – 他經常加班
 • Pinyin – Tā jīngcháng jiābān
 • Bồi – Tha chinh cháng cha ban
 • Dịch tiếng Việt – Anh ấy thường làm việc tăng ca
 • Dịch tiếng Anh – He often worked after hours.

Ví dụ 2:

 • Giản – 别经常这么做
 • Phồn – 別經常這麼做
 • Pinyin – Bié jīngcháng zhème zuò
 • Bồi – Bía chinh cháng chưa mơ chua
 • Dịch tiếng Việt – đừng thường xuyên làm việc này
 • Dịch tiếng Anh – don’t make a habit of it


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK3, HSK3 – Phần 03 (0401 – 0450)

Comments

7  +  2  =