Menu

0430 – 经过 – HSK3 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《经》的笔顺动画写字动画演示

《经》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《过》的笔顺动画写字动画演示

《过》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 事情发生的经过
 • Phồn – 事情發生的經過
 • Pinyin – Shìqíng fāshēng de jīngguò
 • Bồi – Sư chính pha sâng tợ chinh cua
 • Dịch tiếng Việt – quá trình phát sinh sự việc
 • Dịch tiếng Anh – the course of events

Ví dụ 2:

 • Giản – 这路公共汽车经过我家
 • Phồn – 這路公共汽車經過我家
 • Pinyin – Zhè lù gōnggòng qìchē jīngguò wǒjiā
 • Bồi – Chưa lu cung cung chi chưa chinh cua ủa cha
 • Dịch tiếng Việt – Xe buýt này đi ngang qua nhà tôi.
 • Dịch tiếng Anh – This bus passes by my home.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK3, HSK3 – Phần 03 (0401 – 0450)

Comments

  +  54  =  63