Menu

0274 – 羊肉 – HSK2 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《羊》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《肉》的笔顺动画写字动画演示

《肉》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 依我的口味,吃羊肉莫若吃烤鸭!
 • 依我的口味,吃羊肉莫若吃烤鴨!
 • Yī wǒ de kǒuwèi, chī yángròu mòruò chī kǎoyā!
 • I ủa tợ khẩu uây, chư dáng râu mua râu chư khảo ya!
 • Dịch tiếng Việt – Theo khẩu vị của tôi, tôi thích ăn vịt nướng hơn là thịt cừu.
 • In my opinion, I prefer to eat roast duck rather than mutton.

Ví dụ 2:

 • 医生说她有内火,不宜多吃羊肉等热性食物
 • 醫生說她有內火,不宜多吃羊肉等熱性食物
 • Yīshēng shuō tā yǒu nèi huǒ, bùyí duō chī yángròu děng rè xìng shíwù
 • I sâng sua tha dẩu nây hủa, bu i tua chưa dáng râu tẩng rưa xinh sứ u
 • Dịch tiếng Việt – Bác sĩ nói rằng cô ấy nóng trong người và không nên ăn quá nhiều thức ăn nóng như thịt dê
 • The doctor said that she had an inner fire and shouldn’t eat too much hot food like mutton.


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1


Tổng hợp cách nhớ

Cách nhớ bằng hình ảnh, văn thơ, chiết tự chữ 羊Tổng hợp cách nhớ

Cách nhớ bằng hình ảnh, văn thơ, chiết tự chữ 肉


Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK2, HSK2 – Phần 03 (0251 – 0300)

Comments

2  +  6  =